kalendarium NSZ 19 X

Kalendarium 19 października

kalendarium październik

Kalendarium: 19 października

1943

Z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery w publicznej egzekucji przy ulicy Inflanckiej zostało rozstrzelanych 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka.

1946

W Zabrzu funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”: Jana Kwiczala ps. „Emil”, Ernesta Kozubka ps. „Grom” i Władysława Guzdka ps. „Wilk”. Zostali zamordowani 31.12.1946 roku w Katowicach.

1949

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” opanował wieś Czernice Borowe, powiat przasnyski, rozbił posterunek MO, przeprowadził rekwizycję w spółdzielni i zlikwidował 4 komunistów.