kalendarium NSZ 23 I

Kalendarium 23 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 23 stycznia

1924

W Krasocinie, powiat włoszczowski, urodził się ppor. Bronisław Ziętal ps. „Dąb”, „Groźny”, „Dąbek”, „Zawadzki”, „Jarosiński”, żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Polskich Kompanii Wartowniczych, wielokrotnie przerzucany do Polski.

1924

W Gostkowie, powiat przasnyski, urodził się chor. Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur”, żołnierz patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Zginął w Szyszkach, powiat pułtuski, razem ze swoim dowódcą, podczas próby przebicia się z okrążenia przez komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, MO i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1946

W Jedwabnem, powiat łomżyński, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem por. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” rozbroił posterunek MO.