kalendarium NSZ 4 kwietnia

Kalendarium 4 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 4 kwietnia

1940

Z sowieckiego obozu jenieckiego w Ostaszkowie do siedziby NKWD w Twer nad Wołgą, gdzie odbyła się egzekucja, wyruszył pierwszy transport polskich jeńców. Sowieci zamordowali około 6300 Polaków z obozu w Ostaszkowie, głównie policjantów, oficerów i podoficerów wywiadu, żandarmerii wojskowej, straży granicznej, służby więziennej i służby liniowej. Zwłoki ofiar zakopano w 23 masowych grobach w miejscowości Miednoje. Strzałami w tył głowy NKWD zamordowało ponad 21 000 Polaków: oficerów, policjantów i przedstawicieli inteligencji przetrzymywanych przez sowietów w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

1946

Ppłk Władysław Żwański ps. „Błękit” objął funkcję komendanta Okręgu XV Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1947

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Wojsk Ochrony Pogranicza aresztowali Marię Ryłko, pracownicę Urzędu Gminy w Rajczy, powiat żywiecki, która wyrabiała fałszywe dokumenty dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.