kalendarium NSZ 5 kwietnia

Kalendarium 5 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 5 kwietnia

1940

Z sowieckiego obozu w Starobielsku do siedziby NKWD w Charkowie, gdzie odbyła się egzekucja, wyruszył pierwszy transport polskich jeńców. Zabitych strzałem w tył głowy około 3800 polskich oficerów pochowano w masowych grobach koło Piatichatki pod Charkowem. NKWD zamordowało strzałami w tył głowy ponad 21 000 Polaków: oficerów, policjantów i przedstawicieli inteligencji, przetrzymywanych przez sowietów w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

1945

Z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych do 2. Korpusu gen. Władysława Andersa wyruszyło dwóch oficerów łącznikowych kpt. Przemysław Łębiński vel Mieczkowski ps. „Szaława” i por Richard Tullet ps. „Harry” oraz jeden podoficer NN ps. „Rafał Olbromski”. Ich zadaniem było przekazanie informacji o sytuacji BŚ NSZ w Czechach.