kalendarium NSZ 6 kwietnia

Kalendarium 6 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 6 kwietnia

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 100 więźniów Pawiaka.

1945

W Rozstani (Czechy) dowódca Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych płk. Antoni Szacki ps. „Bohun” podczas rozmów z Niemcami odmówił przystąpienia do walki z Armią Czerwoną u boku wojsk niemieckich.