Wieczna Warta mjr. Zbigniewa Kryńskiego

Aktualności

W dniu 3 czerwca 2022 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyło się ostatnie pożegnanie mjr. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin” – żołnierza Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, dowódcy Oddziału Bojowego Narodowych Sił Zbrojnych.

Mjr Zbigniew Kryński ps. „Rekin”.

W pożegnaniu wzięły udział dwa poczty sztandarowe Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin oraz Związku Inwalidów Wojennych RP w Koszalinie. Obecni byli dwaj ponad 95-letni weterani podziemia antykomunistycznego: płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” (NSZ) oraz kpt. Bronisław Pakuła ps. „Zawisza” (WiN). Nad grobem mowę pożegnalną wygłosił wiceprezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Łukasz Suchanowski, a Modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – członek okręgu Bartłomiej Ilcewicz. Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ reprezentowała Alicja Siałkowska.

Zaledwie kilkadziesiąt dni wcześniej delegacja Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odwiedziła mjr. Zbigniewa Kryńskiego, który w dniu 1 maja 2022 roku obchodził swoje 101. urodziny. Od 1992 roku był on aktywnym działaczem Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin, a także jednym z fundatorów sztandaru Okręgu Szczecin.

Mjr Zbigniew Kryński w uznaniu zasług odznaczony został m.in.: Medalem za Udział z Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Życiorys mjr. Zbigniewa Kryńskiego