Julian Michalczyk ps. „Karaś”

Życiorysy

Julian Michalczyk ps. „Karaś” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant poznańskiego Obwodu Chwaliszewo NOB.

Urodził się 4 grudnia 1913 roku w Recklinghausen, w zachodnich Niemczech. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu podoficera wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie niemieckiej okupacji pracował jako robotnik. Jednocześnie prowadził intensywną działalność konspiracyjną, która na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej była szczególnie niebezpieczna. W przypadku dekonspiracji niemieckie sądy specjalne orzekały wysokie kary za działania skierowane przeciwko niemieckiej władzy okupacyjnej i zdradę stanu.

W marcu 1940 roku Julian Michalczyk pod pseudonimem „Karaś” wstąpił do Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Kierował Obwodem Chwaliszewo NOB, który obejmował część poznańskiego Starego Miasta. Rozbudowywał struktury organizacyjne, zorganizował akcję propagandową, nasłuch radiowy i kolportaż czasopisma „Polska Narodowa”, wydawanego przez Stronnictwo Narodowe. Zajmował się także zdobywaniem funduszy na działalność organizacji. Tak intensywna działalność „Karasia” została zauważona przez niemieckiego okupanta. Po aresztowaniu przez gestapo został osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a później w niemieckim więzieniu w Pile. Dnia 16 marca 1942 roku został skazany wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Pile na karę śmierci. Julian Michalczyk ps. „Karaś” został stracony 16 maja 1942 roku w niemieckim więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek