kalendarium NSZ 1 XII

Kalendarium 1 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 1 grudnia

1943

W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka. Wśród zamordowanych był Witold Grott ps. „Adam” (konspiracyjne nazwisko Antoni Roman Górka), działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, współtwórca Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna” i wicedyrektor departamentu skarbu w Delegaturze Rządu na Kraj (aresztowany przypadkowo 22.11.1943 r.).

1945

W okolicach Milówki, powiat żywiecki, komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zorganizowała obławę na oddział Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, przeczesując masyw Prusowa. Podczas walki poległo trzech funkcjonariuszy UB.

1946

W Rajczy, powiat żywiecki, komunistyczna grupa operacyjna Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza zorganizowała obławę na oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta”. Oddział NSZ przemieścił się, unikając okrążenia.

1947

W Zabrzegu k. Czechowic-Dziedzic miejscowy milicjant skrytobójczo w restauracji strzałami w plecy zamordował kpt. Henryka Flamego ps. „Grot”, „Bartek”, pilota Wojska Polskiego, oficera Narodowych Sił Zbrojnych, komendanta zgrupowania oddziałów leśnych Okręgu VII Ślaskiego NSZ. Pośmiertnie mianowany został na stopień majora Wojska Polskiego.