Kalendarium 10 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 10 czerwca

1945

Połączone oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod komendą kpt. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” we wsi Huta, powiat chełmski, zostały zaatakowane i rozbite przez sowieckie wojska wewnętrzne NKWD wyposażone w wozy opancerzone. W 3-godzinnej bitwie wzięło udział 120–150 żołnierzy NSZ. Poległo 23, w tym kpt. „Szary”.

1945

Na bazie frontowych wojsk Armii Czerwonej utworzono Północną Grupę Wojsk stacjonującą w Legnicy do 17.09.1993 roku. Na koszt polskiego podatnika stacjonowało tu 300 000 żołnierzy sowieckich, którzy zajmowali ponad 100 000 ha gruntów.

1946

W Międzyrzeczu, powiat bielski, egzekutorzy z Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali aktywistę komunistycznego Związku Walki Młodych.

1947

We Wnorach-Pażochach, powiat wysokomazowiecki, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem sierż. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” zlikwidował 3 milicjantów.