kalendarium NSZ 15 I

Kalendarium 15 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 15 stycznia

1918

We Frysztacie, na polsko-czeskim pograniczu (Zaolzie), urodził się kpt. pil. Henryk Antoni Flame ps. „Grot”, „Bartek”, pilot Wojska Polskiego, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ, pośmiertnie mianowany do stopnia majora Wojska Polskiego.

1946

W Chorzelach, powiat przasnyski, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pod dowództwem kpt. Zbigniewa Kuleszy ps. „Młot”, rozbił placówkę Urzędu Bezpieczeństwa i posterunek MO. Zginęło trzech komunistów.

1947

Z wyroku komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach zamordowano w Bielsku (dziś Bielsko-Biała) czterech żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Rozstrzelani zostali: Wiktor Gruszczyk ps. „Groźny”, Jan Sapiński ps. „Wolny”, Alojzy Wizner ps. „Lis” i Antoni Wizner ps. „Brzoza”. Miejsce pogrzebania ciał nie jest znane.

1948

W komunistycznym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyroki śmierci na oficerach Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego: kpt. Janie Morawcu ps. „Remisz”, por. Lechosławie Roszkowskim ps. „Tomasz” i kpt. Tadeuszu Zawadzińskim ps. „Wojciech”.

1949

W Jaworówce, powiat białostocki, komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlikwidowała patrol Piotra Rzędziana ps. „Dziadek”, „Szczupak” z oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1950

W Gdańsku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali por. Stanisława Grabdę ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficera Armii Krajowej, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 15.04.1953 roku.