kalendarium NSZ 18 III

Kalendarium 18 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 18 marca

1946

Oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu Łomża Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Jerzego Karwowskiego ps. „Newada” rozbroił posterunek MO w Starych Gutach, powiat piski.

1996

W Kanadzie zmarł ppłk. Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa”, inżynier, żołnierz Wojska Polskiego, działacz Grupy „Szańca”, współtwórca Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, zastępca dowódcy w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ.