kalendarium NSZ 19 kwietnia

Kalendarium 19 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 19 kwietnia

1943

W Warszawie w utworzonym przez Niemców getcie żydowskim wybuchło powstanie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu zbrojnego oporu było przystąpienie Niemców do całkowitej likwidacji getta i wywozu ludności żydowskiej do niemieckich obozów zagłady. Po zlikwidowaniu getta Niemcy wyburzyli i spalili znajdujące się na jego terenie budynki.

1944

Komunistyczna banda Armii Ludowej uprowadziła z: Dąbrówki, Potoku Stany, Potoku Stany Kolonii, Potoku Wielkiego i Radwanówki 13 mieszkańców, żołnierzy i współpracowników Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, których po okrutnych torturach zamordowano w Puziowych Dołach, powiat kraśnicki. Miejsce ukrycia ciał pozostaje nieznane.