kalendarium NSZ 29 VIII

Kalendarium 29 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 29 sierpnia

1911

W Komorowicach, powiat bielski, urodził się ksiądz mjr Rudolf Marszałek ps. „Opoka”, kapelan Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1944

Rządy Wielkiej Brytanii i USA oficjalnie przyznały żołnierzom Armii Krajowej prawa kombatanckie, uznając AK za część Polskich Sił Zbrojnych. Już 30 sierpnia alianci zmusili III Rzeszę Niemiecką do uznania deklaracji z 29 sierpnia 1944 roku i stosowania wobec żołnierzy AK postanowień konwencji genewskiej.

1946

W Warszawie został zamordowany przez komunistów ppor. Stefan Nowaczek ps. „Wilk”, oficer Okręgu Stołecznego Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1946

W Katowicach z wyroku komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego zostali zamordowani żołnierze grupy „Wędrowiec” Narodowej Organizacji Wojskowej, m.in.: Paweł Heczko ps. „Edek”, Emil Ruśniok ps. „Gustlik” i sześciu innych partyzantów.

1948

Oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzony przez sierż. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”, opanował Jedwabne, powiat łomżyński, rozbił Urząd Gminy, pocztę i spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”.

1949

W mokotowskiej katowni w Warszawie został stracony por. Adam Doboszyński, inżynier, polityk, publicysta, działacz Stronnictwa Narodowego.