kalendarium NSZ 6 IX

Kalendarium 6 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 6 września

1944

Dekret utworzonego przez Józefa Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) o reformie rolnej. Na jego podstawie wywłaszczono właścicieli gospodarstw powyżej 50 ha ziemi użytkowej. Działki ziemi o powierzchni 5 ha za opłatą przekazywano małorolnym i bezrolnym, ale wielkość ta nie pozwalała na utrzymanie gospodarstwa. Kolejnym krokiem reformy miała być przymusowa kolektywizacja wsi. Dzięki utrzymującym się w terenie oddziałom podziemia niepodległościowego reforma rolna w Polsce nie powiodła się.

1946

Oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzone przez chor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las” i kpt. Zbigniewa Kuleszę ps. „Młot” wykonały akcję na cukrownię w Krasińcu, powiat makowski. Podczas odwrotu oddział walczył z obławami Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod Lipą, Pogorzelą i Słabogórą (powiat przasnyski).

1946

Dla odwrócenia uwagi od akcji na cukrownię w Krasińcu, powiat makowski, patrol Pogotowia Akcji Specjalnej st. sierż. Piotra Macuka ps. „Sęp” z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbroił posterunek MO w Płoniawach, powiat makowski.

1946

Potyczka patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z plutonem operacyjnym MO z Ciechanowa. Zginęło 3 funkcjonariuszy.

1946

W majątku Scharfenberg, w Malerzowicach Wielkich k. Łambinowic, komuniści zamordowali, w tzw. operacji „Lawina”, grupę około 30 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1947

Pod miejscowością Czochanie-Góra, powiat zambrowski, w walce z komunistyczną grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego został ciężko ranny por. Tadeusz Narkiewicz ps. „Ciemny”, konspiracyjne nazwisko „Tadeusz Wiśniewski”. W 1945 żołnierz oddziału Narodowych Sił Zbrojnych chor. Feliksa Łuniewskiego ps. „Żbik”, od jesieni 1945 roku dowódca Grupy Ochrony Sztabu Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a od jesieni 1946 szef Pogotowia Akcji Specjalnej w Komendzie Powiatu „Łaba Południowa” NZW. Po amnestii 1947 roku pełnił funkcję komendanta Powiatu „Podhale” (Łomża) oraz Powiatu „Mazur” (Wysokie Mazowieckie). Popełnił samobójstwo, aby uniknąć aresztowania. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.