Kalendarium 25 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 25 lipca

1908

W Lwowie urodził się ppłk. Stanisław Józef Kasznica ps. „Stanisław Wąsacz”, „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, „Maszkowski”, „Borowski”, „Stanisław Piotrowski”, oficer Wojska Polskiego, ostatni Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych. Zamordowany przez komunistów w Warszawie 12.05.1948 roku.

1922

W Sierakowie, powiat biłgorajski, urodził się Adam Kusz ps. „Adam”, „Garbaty”, „Kłos”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1945

W Ciścu, powiat żywiecki, oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” zlikwidował funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Żywcu, szefa miejscowych konfidentów. Znaleziono przy nim notes z adresami konfidentów UB.

1947

Pod Ochenkami, powiat makowski, oddział chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z Komendy Powiatu „Mściciel” XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stoczył walkę z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.