Kazimierz Stefan Cukierski

Kazimierz Stefan Cukierski − żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego. Urodził się 26 listopada 1918 roku w Poznaniu, z którym związał swoje życie. Pracował w magazynach Fabryki Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General Tire and Rubber Company. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy przejęli […]

czytaj dalej

Andrzej Balcerek

Andrzej Balcerek – powstaniec wielkopolski, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 20 listopada 1898 roku w Otuszu, powiat Nowy Tomyśl, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, a później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Andrzej Balcerek związał […]

czytaj dalej

Feliks Thamm

Feliks Thamm ps. „Mak”, „Ares” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej aresztowany przez Niemców, skazany na karę śmierci i stracony w 1942 roku w Poznaniu. Urodził się 19 listopada 1911 roku w Poznaniu, pod zaborem pruskim. Był członkiem Klubu Sportowego „Warta”. Odbył służbę w Wojsku Polskim. Przeszedł do rezerwy w stopniu podoficera. Podjął pracę w Poznaniu […]

czytaj dalej

Bolesław Łuczak

Bolesław Łuczak – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej aresztowany przez Niemców w 1942 roku w Poznaniu, zmarł w niemieckim obozie karnym w Zwickau. Urodził się 18 listopada 1920 roku w Krzesinach, powiat poznański. Zamieszkał w Poznaniu i podjął pracę w Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General […]

czytaj dalej

Kalendarium 18 czerwca

Kalendarium: 18 czerwca 1944 Rozkaz Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych o mianowaniu mjr. Eugeniusza Kernera ps. „Kazimierz” dowódcą 204. Pułku Piechoty NSZ. Zastępcą dowódcy został por./kpt. Telesfor Piechocki ps. „Gustaw”, a szefem sztabu rtm. Antoni Starnawski ps. „Leon”. 1945 Z pogwałceniem przepisów prawa międzynarodowego w Moskwie, przed sądem Związku Sowieckiego i na mocy prawa sowieckiego, […]

czytaj dalej