Teofil Zielewicz ps. „Tygrys”

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys” – uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 5 grudnia 1898 roku w Rudniku, powiat Nowy Tomyśl, na terenie zaboru pruskiego. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu wziął udział w powstaniu wielkopolskim. […]

czytaj dalej

Julian Michalczyk ps. „Karaś”

Julian Michalczyk ps. „Karaś” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant poznańskiego Obwodu Chwaliszewo NOB. Urodził się 4 grudnia 1913 roku w Recklinghausen, w zachodnich Niemczech. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu podoficera wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 […]

czytaj dalej

Franciszek Andersz

Franciszek Andersz − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 2 grudnia 1899 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Po odbyciu […]

czytaj dalej

Andrzej Plackowski

Andrzej Plackowski − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 28 listopada 1899 roku w Skokówku, powiat gostyński, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. […]

czytaj dalej

Kalendarium 21 czerwca

Kalendarium: 21 czerwca 1890 W Warszawie urodził się płk pil. Piotr Abakanowicz ps. „Barski”, „Grey Antoni”, „Grzędziel”, „Podolak”, „Smuga”, oficer Wojska Polskiego, pilot, szef sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, komendant Obszaru Południe NSZ. 1921 W Budzyniu, powiat chodzieski, urodził się gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, członek Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii […]

czytaj dalej